Martin Pecka
.........................
IT Outsourcing
Správa sítí
Wifi zóny
IČO: 87284146
martin@martinpecka.cz

.........................